Ak sa chceš dostať rovno na registračný formulár klikni na tlačidlo

O čom je táto výzva

O ČOM TO CELÉ JE
PODMIENKY ÚČASTI
BODY ZA DISCIPLÍNY
TVOJA ODMENA
KDE ?
POUŽITIE VÝNOSU 

Podporovať pohyb, a tým výsadbu stromov a dobrovoľnícku činnosť.  

Pre športovcov : Ponúkať výzvy, ciele, naďalej trénovať / pohybovať sa (aj viac) ako zvyčajne, zároveň Vás oboznámiť so známymi či menej známymi pamiatkami z okolia daných výziev. Svojím pohybom a účasťou prispejete priamo na výsadbu stromov v hociktorom meste či obci na Slovensku. 

Počas obdobia december 2020 až apríl 2021 počas niekoľkých kôl, si postupne predstavíme známe i menej známe pamiatky či miesta niekoľkých miest a obcí, ktorého motív sa dostane na medaile, na športové tričká a budú dostupné pre účastníkov, ktorí absolvovali zvolenú disciplínu vo zvolenom čase. Počty jednotlivých kôl sa postupne zobrazia v registračnom formulári, resp budeme o nich informovať. Spočiatku jednotlivé kolá budú trvať dlhšie obdobie s príchodom jari sa však budú skracovať, uverejňovať ich budeme postupne.

Pre všetkých, ktorí sa pohybujú a myslia zelenšie, nie je im ľahostajná príroda okolo nich. Pre hobby športovcov i profesionálov, ktorí aj v týchto časoch drú, trénujú a potrebujú ciele a výzvy.  
Pre obyčajných ľudí, ktorí svojou chôdzou, behom či cyklistikou chcú prispieť k výsadbe stromov. 

Účastníkom môže byť ten, kto sa riadne a v termíne na to určenom zaregistruje/prihlási do práve prebiehajúceho kola danej výzvy, (pre informácie o jednotlivých kolách výziev sledujte www.time4fun.sk alebo Facebook stránku www.facebook.com/time4fun.sk alebo podujatie výzvy SPORT 4 GREEN ). 

Uhradí registračný poplatok za dané kolo na bankový účet vedenú vo FIO bank č. účtu : SK19 8330 0000 0025 0182 5982 v poznámke platby, resp ako Variabilný Symbol uvedie svoje ID číslo. Toto ID číslo sa každou registráciou na kolo mení. Oznamujeme ho emailom.

Ak prihlásený účastník absolvuje kolo výzvy v prihlásenej disciplíne/aktivite v  termíne na to určenom získa body pre ním uvedenú obec/mesto/mestskú časť. 

Zašle e-mailom, alebo príspevkom na Facebook stránke informáciu (najčastejšie obr./foto z aktivity, sportového zariadenia napr.Google fit, Strava, Suntoo, Garmin, Edomondo…existuje množstvo ďalších) z ktorého bude jasný dátum, aktivita (beh, chôdza, cyklistika, duatlon) a jeho vzdialenosť. Pri duatlone musí byť beh, cyklistika, beh byť absolvovaný v jednom dni a zasielajú sa o tom 3 “oznámenia” resp fotky. (pokiaľ absolvovanie oboch disciplín – beh cyklistika – nie je jasné z foto)  e-mail : info@time4fun.sk, Facebook stránka : www.facebook.com/time4fun.sk Skutočnosť o absolvovaní je potrebné zaslať do posledného dňa trvania daného kola výzvy do 23:59 inak sa dané kolo nepovažuje za splnené a registrovaný účastník nemá nárok na odmenu za dané kolo, avšak jeho registračný príspevok sa započíta k čiastke na nákup sadeníc stromčekov.  Navštív aj skupinu na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/827422871348540

Pre každého účastníka výzvy, je na výber viacero disciplín. Počnúc ľahšími až po tie najťažšie. Započítame Váš beh/chôdzu, bicyklovanie alebo duatlon v určených vzdialenostiach, ktoré si pri registrácii v danom kole vyberiete a za ktoré dostanete body, ktoré môžete venovať obci, mestu/ mestskej časti na Slovensku. Vašim štartovným prispievate na výsadbu stromov.  

Disciplínu beh je možné splniť aj chôdzou. Začiatok i koniec každej disciplíny môže trvať maximálne jeden kalendárny deň. 

BEH – chôdza / Batoľa – 1 km / 1,42 bodov 
BEH – chôdza / Začiatočník – 5 km / 6,55 bodov 
BEH – chôdza / Hobby -10 km / 12,57 bodov 
BEH – chôdza / Športovec – 21,1 km / 25,74 bodov 
BEH – chôdza / Maratónec – 42,2 km / 51,64 bodov
 
CYKLISTIKA / Trojkolkár – 5 km / 2,05 bodov 
CYKLISTIKA / Hobby – 40 km 11,61  
CYKLISTIKA / Športovec -100 km / 28,19 bodov  
CYKLISTIKA / Vytrvalec – 200 km / 50,63 bodov
 
Duatlon šprint BEH 5 km – CYKLISTIKA 20 km – BEH 2,5 km / 19,77 bodov 
Duatlon Krátky BEH 10 km – CYKLISTIKA 40 km – BEH 5 km / 32,88 bodov 

SKIALP / Tester 5 km / 6,03 bodov
SKIALP / Športovec 10 km / 12,07 bodov
SKIALP / YETI 21 km / 23,43 bodov

Bežky / 5 km / 5,82 bodov
Bežky / 10 km / 8,43 bodov
Bežky / 20 km / 16,87 bodov
Bežky / 30 km / 25,31 bodov

Po ukončení kola ti zašleme, alebo si vyzdvihneš odmenu a to jedinečnú medailu s motívom pamiatky kola. V prípade drahšej varianty registrácie aj personalizované športové triko s motívom kola. Pre prvých 50 registrovaných voňavé prekvapenie.

 

Vybranú disciplínu je môžeš absolvovať na hociktorom mieste na svete.

Výnos z registračného poplatku v daných výzvach sa použije na nákup sadeníc a výsadbu stromčekov v obci, meste/mestskej časti, ktorá získa najvyšší počet bodov v danej výzve, po ukončení všetkých kôl.  

Zvoľ si kraj, ktorý chceš spoznať

Košický kraj Prešovský kraj

Ako na to

1. Krok

Vyber si lokalitu kliknutím na mapku.

2. Krok

Vyber si dátum a pamiatku

3. Krok

Pri vypĺňaní registračného formulára si zvoľ svoju disciplínu, za ktorú chceš získať body.

4. Krok

V registračnom formulári si vyber svoju obľúbenú obec/mesto a daruj im svoje body. Obec, ktorá získa najviac bodov, podporíme vyzbieranou finančnou čiastkou na výsadbu zelene.

5. Krok

Vychutnaj si svoj športový výkon v danom termíne. Nezabudni zaznamenať svoju trasu pomocou mobilu alebo športových hodiniek.

6. Krok

Pošli nám fotku svojej aktivity, z ktorej je zrejmý dátum, vzdialenosť a absolvovaná disciplína.

7. Krok

Gratulujeme!
Získal si jedinečnú medailu, tričko a pomohol si, aby jedna z obcí/miest bola zelenšia. Zároveň si spoznal ďalší krásny kút Slovenska.

8. Krok

Sleduj, ktorá obec, mesto získalo najviac bodov a bude tak zelenšie aj vďaka tvojmu pričineniu.