V spolupráci s MŠ Stonôžka a CVČ-CVCrček, pripravujeme propozície týchto pretekov pre deti materských škôl 19.9.2021. Záujemcov prosíme o trpezlivosť.