Organizátor pretekov Time4fun, o.z. , Vás pozýva na 5. ročník bežecko – cyklistických pretekov so štartom zo Zlatej Idky a cieľom na Kojšovskej holi.

 

PROGRAM 

Dňa 14.8.2021 / sobota sa uskutoční 5. ročník bežeckých a cyklistických pretekov na Kojšovskú hoľu s nasledovným programom štartov :

9:00 e-Bike - hromadný štart s cieľom pri SHMÚ,

9:01 Beh - hromadný štart s cieľom pri SHMÚ,

9:30 MTB - individuálna cyklistická časovka so štartom v 30 sekundových intervaloch cyklistov s cieľom pri SHMÚ

11:30 ROAD, JUNIORI, 105+ - individuálna cyklistická časovka so štartom v 30 sekundových intervaloch cyklistov s cieľom pri pomníku SNP  / v prípade veľmi pomalých MTB cyklistov sa tento štart môže posunúť na neskôr - tento štart v prípade pomalších MTB cyklistov môže byť posunutý na neskorší čas. Prvý pretekár ROAD, JUNIORI, 105+,  štartuje po dobehnutí posledného MTB pretekára do cieľa.

 

e-bike - pretekári na bicykloch s elektro pohonom.

MTB - pretekári na inom ako na cestnom bicykli

ROAD - pretekári na cestných bicykloch

JUNIORI - pretekári na hocijakom type bicyklov. Rok narodenia pretekárov 2003 a mladší.

Preteky 105+ cyklistické preteky, sa vzťahuje na váhu pretekára t.j. nad 105 kg.

Pretekár s váhou nad 105 kg môže štartovať aj v inej ako 105+ kategórii. V takom prípade sa neprihliada na jeho váhu a je zaradený do kategórie podľa svojho veku.

 

Ak si u nás ešte nebol tak si naplánuj cestu z domu priamo k REGISTRAČNÉMU MIESTU

Ak máš záujem o suvenír z tohto podujatia v podobe tielka z kvalitného športového materiálu aj s logom podujatia, môžeš si ho pri registrácii objednať v cene 10,-€, samozrejme pre ženy ženské tielko.

Trasa :
Štartuje sa zo Zlatej Idky, miesto štartu GPS  48.742272 – 21.019364 , spred KRČMY POD ROŠTAMI  vedľa Zvonice

 

 

PROPOZÍCIE pre e-BIKE

Dĺžka trasy : 10,2 km

Cieľ : pri SHMÚ

Prevýšenie : 699 m.

Oceňujú sa najrýchlejší pretekári 1-2-3 medailou

Štartovné : do 8.8.2021 čiastka 10,-€ zahŕňa (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)

Registrácia vopred resp. prijaté štartovné až po 8.8.2021, alebo registrácia či platba na mieste  čiastka :   15,- € (pri registrácii a úhrade štartovného po 8.8.2021 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

 PROPOZÍCIE pre Beh

Dĺžka trasy : 10,2 km

Cieľ : pri SHMÚ

Prevýšenie : 699 m.

Oceňujú sa najrýchlejší pretekári 1-2-3 medailou v každej kategórii.

Kategórie : určia sa podľa počtu prihlásených najneskôr do 8.8.2021

Štartovné : do 8.8.2021 čiastka 10,-€ zahŕňa (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci, jedinečná účastnícka medaila)

Registrácia vopred resp. prijaté štartovné až po 8.8.2021, alebo registrácia či platba na mieste  čiastka :   12,- € (pri registrácii a úhrade štartovného po 8.8.2021 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

Účastníci oboch ročníkov behu t.j. roku 2019, 2020  majú štartovné vo výške 2 €,
Čas hromadného štartu : 09:01 spred KRČMY POD ROŠTAMI
Štart bežcov je hromadný a nezávislý od štartu cyklistov. V prípade väčšieho počtu pretekárov sa vekové kategórie môžu doplniť-najneskôr 8.8.2021. Vychádzame z počtu účastníkov v minulých rokoch.

Vekové kategórie:
BEHZ    Ženy
BEHM1 do 35 rokov rok narodenia do 1987
BEHM2 35 a viac rokov rok narodenia 1986 (organizátor zváži vytvorenie ešte jednej kategórie nad 35+ v prípade väčšieho počtu prihlásených s úhradou)

Víťazmi daných kategórií sa stávajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť zabehnú alebo chôdzou prejdú po vyznačenej trase za najkratší čas. Zadelenie pretekárov do kategórii je podľa roku narodenia-automaticky podľa vyplnenej registrácie. Oceňujú sa umiestnenia 1-2-3 medailami.
V prípade menšieho počtu vopred registrovaných pretekárov ako 3 v jednotlivých kategóriách bežcov môže organizátor zlúčiť kategórie na minimálne 2 kategórie a to Ženy a Muži

Ocení sa absolútny najrýchlejší v behu sklenenou, pamätnou plaketou so zoznamom a časmi minuloročných víťazov

Iba prvých 100 účastníkov behu získa pamätnú medailu

 

PROPOZÍCIE pre MTB

Dĺžka trasy : 10,2 km

Cieľ : pri SHMÚ

Prevýšenie : 699 m.

Oceňujú sa najrýchlejší pretekári 1-2-3 medailou v každej kategórii.

Kategórie : určia sa podľa počtu prihlásených s uhradeným štartovným, najneskôr do 8.8.2021

Preteky MTB
Kategórie:
MTBZ
(ženy) 18 a viac rokov rok narodenia 2003 a staršie (organizátor zváži vytvorenie ešte jednej kategórie v prípade väčšieho počtu prihlásených s úhradou)
MTBM1 (muži 19-29 rokov) rok narodenia 2002-1992
MTBM2 (muži 30-39 rokov) rok narodenia 1991-1982
MTBM3 (muži 40-49 rokov) rok narodenia 1981-1972
MTBM4 (muži 50-59 rokov) rok narodenia   1971-1962
MTBM5 (muži 60+ rokov) rok narodenia   1961 a starší

Štartovné : do 8.8.2021 čiastka 8,-€ zahŕňa (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)

Registrácia vopred resp. prijaté štartovné až po 8.8.2021, alebo registrácia či platba na mieste  čiastka :   12,- € (pri registrácii a úhrade štartovného po 8.8.2021 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

Ocení sa absolútny najrýchlejší v MTB

PROPOZÍCIE pre JUNIOR

Dĺžka trasy : 8,2 km

Cieľ : pri pomníku SNP

Prevýšenie : 599 m.

Oceňujú sa najrýchlejší pretekári 1-2-3 medailou zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá.

Kategórie : určia sa podľa počtu prihlásených s uhradeným štartovným, najneskôr do 8.8.2021

Štartovné : do 8.8.2021 čiastka 8,-€ zahŕňa (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)

Registrácia vopred resp. prijaté štartovné až po 8.8.2021, alebo registrácia či platba na mieste  čiastka :   12,- € (pri registrácii a úhrade štartovného po 8.8.2021 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

PROPOZÍCIE pre ROAD

Dĺžka trasy : 8,2 km

Cieľ : pri pomníku SNP

Prevýšenie : 599 m.

Oceňujú sa najrýchlejší pretekári 1-2-3 medailou v každej kategórii.

Kategórie : určia sa podľa počtu prihlásených s uhradeným štartovným, najneskôr do 8.8.2021

RoadZ (ženy) 18 a viac rokov rok narodenia 2003 a staršie
RoadM1 (muži 19-29 rokov) rok narodenia 2002-1992
RoadM2 (muži 30-39 rokov) rok narodenia 1991-1982
RoadM3 (muži 40-49 rokov) rok narodenia 1981-1972
RoadM4 (muži 50-59 rokov) rok narodenia   1971-1962
RoadM5 (muži 60+ rokov) rok narodenia   1961 a starší

Štartovné : do 8.8.2021 čiastka 8,-€ zahŕňa (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)

Registrácia vopred resp. prijaté štartovné až po 8.8.2021, alebo registrácia či platba na mieste  čiastka :   12,- € (pri registrácii a úhrade štartovného po 8.8.2021 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

Ak chceš info o trase Road klik TU   : 

Čas štartu prvého pretekára : v 30 sekundových intervaloch podľa zverejnenej štartovej listiny.

 

PROPOZÍCIE pre 105+

Dĺžka trasy : 8,2 km

Cieľ : pri pomníku SNP

Prevýšenie : 599 m.

Oceňujú sa najrýchlejší pretekári 1-2-3 medailou

Iba jedna kategória.

Štartovné : do 8.8.2021 čiastka 8,-€ zahŕňa (zahŕňa občerstvenie, štartovací balíček, poskytnutie prvej pomoci)

Registrácia vopred resp. prijaté štartovné až po 8.8.2021, alebo registrácia či platba na mieste  čiastka :   12,- € (pri registrácii a úhrade štartovného po 8.8.2021 alebo na mieste v deň pretekov organizátor nezaručuje poskytnutie občerstvenia a štartovacieho balíčka v cene štartovného.)

105 + (pretekári bez ohľadu na pohlavie, ktorý v deň pretekov majú 105 a viac kg a ak sa rozhodnú štartovať v tejto kategórii ). Pretekár registrujúci sa v tejto kategórii nemôže byť  vyhodnotený v inej kategórii.

Ocení sa jeden absolútne najrýchlejší z pretekov ROAD, JUNIORI, 105+

V pretekoch JUNIORI sa ocení najmladší pretekár bez ohľadu na umiestnenie pamätnou sklenenou plaketou so zoznamom predchádzajúcich najmladších účastníkov s dosiahnutými časmi.

SPOLOČNÉ pre všetky preteky.

 

Zadelenie pretekárov do kategórii je podľa roku narodenia-automaticky podľa vyplnenej registrácie, okrem kategórie 105+, do ktorej sa pretekár zaradí sám.
V prípade menšieho počtu ako 3 registrovaných pretekárov s úhradami do 8.8.2021,  kategóriách ROAD, MTB, JUNIOR, BEH môže organizátor zlúčiť kategórie a to až na minimálne 2 kategórie : a to Ženy a Muži

Účastníci cyklistických pretekov z predchádzajúcich ročníkov t.j. v roku 2017, 2018, 2019,2020 pri online registrácii a úhrade štartovného do 8.8.2021 majú štartovné za 2 €. V prípade ak takíto pretekári uhradia pri online registrácii plnú čiastku štartovného, bude sa to považovať za podporu podujatia-dar a nevracia sa.
Menovite : Vojtech Tóth, Kállai Krisztián, Hronec Kamil. Ak sme na niekoho zabudli a bol účastníkom všetkých štyroch doterajších ročníkov, prosím kontaktujte nás info@time4fun.sk

Víťazmi daných kategórií sa stávajú pretekári, ktorí súťažnú vzdialenosť prejdú na bicykli za najkratší čas. Oceňujú sa prvé tri umiestnenia vo vyššie uvedených kategóriách medailami.
V prípade menšieho počtu predregistrovaných pretekárov ako 3 v jednotlivých kategóriách MTB môže organizátor zlúčiť kategórie a to až na minimálne 2 kategórie a to Ženy a Muži

Ocenia sa aj celkoví(absolútni) víťazi :
Celkový víťaz
 Road – cyklista, ktorý dosiahne najlepší čas medzi pretekármi s cestným a iným bicyklom/okrem MTB a e-Bike . (Preteky Road a ostatné bicykle) - Cieľ pri pomníku hrdinov SNP / máme na mysli cestné, trekové, gravel,city
Celkový víťaz MTB – cyklista, ktorý dosiahne najlepší čas medzi pretekármi s MTB bicyklom. (Preteky MTB)-Cieľ pri meteo stanici SHMÚ
Najmladší cyklista – Cieľ pri pomníku hrdinov SNP (podmienkou je absolvovať celú súťažnú trasu)

Celkový víťaz behu

Prvých 150 registrovaných účastníkov vďaka MTBIKER shop obdrží MTBIKER Elite Loli fľaše 600 ml.

Pri všetkých kategóriách sa za vek pretekára považuje dosiahnutý vek k 31.12.2021. Vek najmladšieho pretekára sa zistí podľa úplného dátumu narodenia.

 

TOMBOLA 

Zo všetkých zúčastnených sa po ukončení pretekov, po vyhlásení výsledkov cca o 15:00 vyžrebujú traja pretekári, ktorí obdržia zľavové kupóny v hodnote 1 ks 100 €,  1ks 50 €, 1 ks 30 €. Vďaka partnerovi podujatia MTBIKER shop

Zo všetkých zúčastnených sa po ukončení pretekov, po vyhlásení výsledkov cca o 15:00 vyžrebujú traja pretekári, ktorí získajú po 24 ks energetického nápoja PILOT. Vďaka partnerovi podujatia GASTLAND s.r.o.

Na účastníkov podujatia nad 18 rokov po prejazde cieľom čaká vychladený BIRELL

 

TECHNICKÉ A USPORIADATEĽSKÉ INFORMÁCIE

7:30 -                 Registrácie na mieste, resp. preberanie štartových balíčkov (podľa epidemiologickej situácie môže dôjsť aj k situácii, že registrácie na mieste nebudú povolené. Bude včas upresnené)

Cesta od pomníku smerom do Zlatej Idky bude uvoľnená iba v čase za vláčikom.

Prvá pomoc v mieste štartu, neskôr na treťom km pred cieľom. Pri občerstvovačke bežcov.

Organizátor si vyhradzuje v prípade nepredvídateľných okolností a udalosti posunúť a zmeniť vyššie uvedený program a propozície.
Všetky štarty sa uskutočnia v obci Zlatá Idka (časť obce RIEKA, neďaleko zvonice) spred KRČMY POD ROŠTAMI. Štart je totožný s miestom štartu v minulých rokoch.
Registračné miesta a preberania štartových balíčkov sa nachádzajú tiež na tomto mieste, KRČMA POD ROŠTAMI.
Dôrazne žiadame účastníkov aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky , zvlášť príkazové a zákazové tabule a taktiež pokyny organizátorov. Budú tam preto aby vám pomáhali. Preteky prebiehajú za plnej premávky v obci Zlatá Idka cca prvé 2 km po štarte a na ďalšej časti trasy bude premávať kyvadlovo „vláčiková doprava“, ktorá má prednosť pred pretekármi .

Odporúčaná možnosť parkovania :
Pri futbalovom ihrisku cca 2 km po štarte, smerom na Kojšovskú hoľu, je parkovisko s vysokou kapacitou parkovania.

V obmedzenom počte v priestore cieľa pretekov Road (pri pomníku Hrdinov SNP)

Blízko chaty Erika popri ceste smerom na Gelnicu. Usmernenie usporiadateľmi.
V obmedzenom počte v priestoroch štartu, pričom je nutné dodržať dopravné značky zákaz zastavenia, státia či zákaz parkovania. V priestoroch štartu zastavte iba na nevyhnutne krátky čas potrebný na registráciu, resp vyzdvihnutie štartového balíčka.

Ak pri registrácii nepožiadate o povolenie vstupu (ktoré je viazané na ŠPZ auta), resp. ak Vám nebude to povolenie udelené nebude umožnené ísť ďalej motorovým vozidlom ako po parkovisko pri futbalovom ihrisku. Nie všetky žiadosti budú automaticky schválené. Všetci účastníci, ktorí  chcú parkovať autom hore, pri pomníku Hrdinov SNP alebo pri chate Erika sú povinný v registrácii uviesť evidenčné číslo svojho auta do 8.8.2021 v opačnom prípade nebude umožnený vstup autom. Počet áut s povoleným vstupom je limitovaný. V prípade naplnenia kapacity nebude umožnené žiadať o povolenie vstupu. K chate Erika sa dá dostať peši cca 5 km, alebo využiť kyvadlovú vláčikovú dopravu ak bude premávať. Počas pretekov bude cesta od pomníka smerom k obci Zlatá Idka uzatvorená pre autá aj pre cyklistov. Výnimku tvorí už spomenutá kyvadlová vláčiková doprava. resp bude možnosť zaradenia sa za vláčikovú dopravu smerom dole. Pre bežcov a pre peších bude možnosť dostať sa dole smerom k Zlatej Idke. Počas pretekov bude cesta smerom na Gelnicu neregulovaná.

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE K PLATBE NA ČASOVKU
Prihlášky sú dostupné  cez on-line formulár. Prihlášky – registrácia online bude dostupná do 8.8.2021. Platba za štartovné musí byť pripísaná na náš účet do 8.8.2021  23:59, t.j platbu – ak je tuzemská je potrebné uhradiť najneskôr do 6.8.2021.

Prihláška jednotlivca:
Cyklisti : štartový čas pretekárov bude priradený automaticky.

Štartovné pri zrušení podujatia sa nevracia. Výnimkou je ak by došlo k zrušeniu pretekov zo strany orgánov vydávajúcich povolenie na zvláštne užívanie účelovej komunikácie, alebo pri plošnom zákaze organizovať podujatia. Mená prihlásených pretekárov po prijatí a identifikácii úhrady sa zobrazia v štartovej listine.
V prípade dosiahnutia rovnakého času (výsledku) v pretekoch, pri konečnom vyhodnotení bude uprednostnený ten pretekár, ktorý má nižší štartový čas, t.j. štartoval skôr.

PLATOBNÉ ÚDAJE:
Číslo účtu : 2501825982 / 8330  účet vedený vo FIO Banka
Formát IBAN: SK19 8330 0000 0025 0182 5982
Medzinárodný formát účtu: SK19 8330 0000 0025 0182 5982    SWIFT: FIOZSKBAXXX MAJITEĽ ÚČTU: Time4fun, o.z.

Po každej správnej registrácii obdržíte potvrdzujúci email s platobnými údajmi.

Ak neobdržíte potvrdzujúci email obratom po registrácii, pravdepodobne ste zadali nesprávnu emailovú adresu, kontaktujte nás info@time4fun.sk Registrujúci pretekári s email adresou *@centrum.sk môžu mať problém so spätným emailom, tam to trvá trocha dlhšie.

Pri prezentácii na mieste a preberaní štartovného balíčka, pretekári podpíšu súhlas s pravidlami a propozíciami pretekov. Bez tohto podpisu nebudú pripustení k štartu čo znamená DNS. Jazdí a preteká sa za plnej premávky. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, bez nároku náhrady voči organizátorovi pri im vzniknutej škode, resp. zodpovedajú za spôsobené škody. Pretekári sú povinní jazdiť na bicykloch s dvoma nezávislými brzdami, počas pretekov či rozjazdu mať na hlave celoplastové prilby, pretekať na bicykloch bez motorického pohonu (iba bicykle poháňané vlastnou silou-to neplatí pri kategórii e-bike), a je zakázané použitie iného nekalého spôsobu dopingu, ktoré by viedlo alebo mohlo viesť k zvýhodneniu voči ostatným. Pretekov sa zúčastňujú iba pretekári s dobrým zdravotným stavom, s bicyklami v dobrom technickom stave a tí ktorí vyjadrili súhlas s podmienkami a pravidlami pretekov potvrdia to v online formulári, resp. registrujúci na mieste v deň pretekov na tlačive.
Pri nedostavení sa pretekára na štart je pretekár diskvalifikovaný. Pri dostavení sa na štart v omeškaní, sa za čas štartu pretekára považuje a meria jeho čas štartu podľa pôvodného ŠTARTOVÉHO ČASU.
Pri pretekároch, ktorí nemajú dovŕšený vek 15 rokov ku dňu pretekov je potrebný súhlas rodiča, alebo zodpovedného zákonného zástupcu. Tlačivo TU , resp. tvorí prílohu odpovedného emailu na vašu registráciu. Pri pretekároch s nedosiahnutým vekom 15 rokov ku dňu pretekov uvítame doprovod rodiča počas pretekov, buď na bicykloch alebo motorovým vozidlom, ak bolo vydané povolenie na vstup.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu pravidiel a propozícií v prípade nepredvídateľných okolností-pričom sa zaväzuje, že zmena bude oznámená pretekárom v predstihu-najneskôr pred štartom prvého pretekára.
Pretekári majú prísny zákaz počas pretekov odhadzovať odpadky, či inak znečisťovať prostredie. Pretekári berú na vedomie, že trasa pretekov nie je vhodná na usporiadanie cyklistických pretekov. Pretekári preberajú na seba zodpovednosť za nimi spôsobené a vzniknuté škody voči tretím osobám. Pretekári súhlasia s vyhotovením audio, video záznamov, či už usporiadateľom alebo inými pretekármi, divákmi alebo inými tretími osobami a možnosťou ich uverejniť aj iným osobám, či už z dôvodu propagácie tejto akcie, alebo na reklamné či propagačné účely a to bez nároku na finančný či iný typ honoráru za to. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľov a v prípade potreby uvoľniť cestu záchranným zložkám, vozidlám usporiadateľa, alebo vozidlám tretích osôb. Zvlášť dôležitú pozornosť treba venovať kyvadlovej doprave / vláčiku s ktorým sa cyklistický pretekári stretnú v protismere (vláčik pôjde smerom dole) Pretekári súhlasia so zaslaním e-mailu s výsledkami, propagáciou akcie resp. pripomenutím akcie či organizačnými inštrukciami. Zaznamenané zvukové či obrazové záznamy môžu byť uverejnené na sociálnej sieti (twitter,instagram, facebook, či uložené na zdieľaných miestach (cloudoch) google disk, facebook, instagram, uložto, twitter, you tube a nim podobné)
Nedodržanie týchto pravidiel a propozícií, resp. nesúhlas s nimi je potrebné zo strany pretekára uviesť pri štarte, pričom takýto pretekár nebude pripustený k štartu z dôvodu nesúhlasu s pravidlami týchto pretekov a to znamená automatickú diskvalifikáciu. Ochrana osobných údajov GDPR. Pretekári súhlasia s poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu a členení a uvedenom vyššie v pravidlách a v prihláške, za účelom správnej registrácie a identifikácie pretekárov na cyklistické preteky.

Pri vzniknutých situáciách nepodchytených v týchto propozíciách, sa bude postupovať podľa rozhodnutia usporiadateľa voči ktorému nie je možné odvolanie.

 

V Mokranciach 12.7.2021 (posledná úprava 18.7.2021)